Kontakt

Kontaktujte nás:

Korešpondenčná adresa:

DANEA, POLUS CITY CENTER
Vajnorská 100
831 04 Bratislava


Eshop:  + 421 911 775 770
Email:  info@danea.sk

Zapísaná v ORSR Okresného súdu
Bratislava I, Vložka číslo:  108026/B

 

Fakturačné údaje:

Mudroňova SK Mix, s.r.o

Pražská 5, 811 04

IČO: 47 252 707
DIČ: 202 398 2388


č.ú.: IBAN
SK15 0200 0000 0035 3239 7655

Banka: VÚB banka, a.s.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov
a ochrany spotrebiteľa  

 

Reklamačné oddelenie:


E-mail: info@danea.sk
Tel: + 421 911 775 770

Reklamácie z Eshopu posielajte

 na poštovú adresu:

 
Danea, Polus City Center,

Vajnorská 100
Bratislava 831 04 

 

Kamenné predajne Danea na Slovensku:

Danea Polus:

Vajnorská 100 
831 04 Bratislava 
Slovenská republika